Organizace závěru školního roku

14. 6. 2021 | PhDr. Jiřina Košuličová

foe3zfq639_____ice-cream-1274894_1280

Ve středu 23. 6. 2021 se koná v aule od 14:00 hodin závěrečná klasifikační porada.

Ve čtvrtek 24. 6. a pátek 25. 6. 2021 probíhá výuka podle rozvrhu.

Čtvrtek 24. 6. 2021 
Výměna učebnic v učebně č. 109:

  • 1. vyučovací hodina   -  třída O4
  • 2. vyučovací hodina   -  třída O3
  • 3. vyučovací hodina   -  třída O2
  • 4. vyučovací hodina   -  třída O1

Pondělí 28. 6.  2021  - exkurze jednotlivých tříd s třídními učiteli.

Úterý 29. 6. 2021úklid šaten, tříd, květin, školy.

Ve středu 30. 6. 2021 předají třídní učitelé v kmenových třídách studentům vysvědčení.

Třídní učitelé zapíší poučení o pravidlech bezpečnosti v době prázdnin do třídních knih.

 

Zdroj: http://www.kodlos.com/