Informace pro nastupující první ročníky

17. 6. 2021 | PhDr. Jiřina Košuličová

y7h47db44x_____wj0hxkp1f7-adaptacni-102_1170_700_SHRINK_ONLY__85_jpg_

Studentům nastupujícím do prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia a jejich rodičům přinášíme přehled nejdůležitějších informací:


Kontakty: 
info@gzw.cz

ředitelka školy: PhDr. Zdeňka Voráčková      vorackova@gzw.cz
zástupkyně ředitele: PhDr. Jiřina Košuličová  kosulicova@gzw.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Karla Ichová ichova@gzw.cz
třídní učitel třídy C1A: PaedDr. Petr Dyršmíd dyrsmid@gzw.cz
třídní učitelka třídy C1B:      Mgr. Ivana Brabcová brabcova@gzw.cz
třídní učitelka třídy O1: Mgr. Zuzana Skysláková skyslakova@gzw.cz


Informace o škole:


Dotazník:

 • Dotazník ohledně osobních údajů a zdravotní dotazník si můžete stáhnout, případně jej studenti obdrží na začátku školního roku 2021/2022.
 • Dotazník slouží pro potřeby třídního učitele a vedení školy.
 • Na základě tohoto dotazníku vyplní třídní učitel třídní výkaz a kartu žáka v systému Bakaláři
 • Osobní údaje studentů jsou určeny pouze pro potřeby školy, v žádném případě se nemohou dostat do rukou nepovolaných osob.
 • Studenti by měli vyplněné dotazníky odevzdat třídnímu učiteli do 10.9.2021.


Jídelna:

 • Studenti se stravují v zařízení Školní jídelna Rakovník, příspěvková organizace, Martinovského 270, Rakovník,
  telefon: 313 512 420
 • Obědy se platí prostřednictvím čipové karty ISIC.
 • Studenti si vybírají ze tří nabízených jídel.
 • Podrobnější informace o stravování a přihlášku naleznete na webových stránkách www.sjrako.cz.


Šatny:

 • Na začátku školního roku přidělí třídní učitel studentům skříňky.
 • Je potřeba zakoupit si na ně visací zámek (ideální je mít více kopií klíčů).
 • Pro začátek mohou mít všichni studenti jeden rezervní klíč u třídního učitele.
 • V šatnách je umístěn kamerový systém.
 • Studenti zodpovídají za stav skříňky, případná poškození jsou povinni nahradit.
 • Do skříněk není dovoleno cokoliv vylepovat nebo upravovat jejich vzhled.

 
Vstup do školy:

 • Vstup do školy je řešen ISIC kartou. Jedná se o průkaz studenta, který umožňuje vstup do školy, platbu obědů ve školní jídelně apod., dále pak poskytuje čerpání studentských výhod – vstupy do zámků, nákupy knih, nákup oblečení, slevy na dopravu atd. viz www.isic.cz/slevy.
 • Každému žákovi bude vystavena ISIC karta za poplatek 290,- Kč. Platnost této karty bude od září 2021 do 31. prosince 2022.
 • Každý další rok je nutné pro čerpání studentských výhod zakoupit validační známku za 180,- Kč.
 • Pro vstup do školy a jídelny není zakoupení známky povinné.

 
Jak si ISIC objednat?

 • Agendu ISIC v případě jakýchkoliv dotazů vyřídíte telefonicky na 313 251 311 nebo mailem na info@gzw.cz
 • Vyplňte a vlastnoručně podepište Žádost o vystavení průkazu ISIC. K žádosti přiložte průkazkovou fotografii, kterou z druhé strany čitelně podepište. Pouze ji k žádosti přiložte. NELEPTE!!!!
 • Žádost a fotografii vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nejpozději 9. července 2021.
 • Do 9. července 2021 uhraďte, prosím, poplatek 290 Kč na účet školy 540286329/0800 s variabilním symbolem evidenčního čísla uchazeče, pod kterým je veden v přijímacím řízení. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně/žáka.
 • Hotový průkaz bude studentům vydáván v termínu (konec srpna 2021), který bude uveřejněn na stránkách školy.
 • Další informace ZDE.

 
Souhlas rodičů (GDPR):

 • Formulář Souhlas se zpracováním údajů naleznete na našich stránkách v sekci Ke stažení – Formuláře – GDPR.
 • Vyplněný souhlas vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník do 27. srpna 2021.

 
Učebnice pro první ročníky čtyřletého gymnázia

 • Objednávka učebnic na školní rok 2021/2022 probíhá přes systém Librio.
 • Postup objednávky: 
  • Klikněte na http://librio.cz/.
  • Zadejte PIN kód, který Vám zpřístupní seznam platných učebnic pro danou třídu na školní rok 2021/22.

                                   PIN kód CY6UN7 je pro objednávku učebnic do 1. ročníku a O5.

  • Otevřenou objednávku je možné upravit individuálně dle potřeby. Učebnice, které již není nutné pořizovat, jednoduše z nabídky odstraňte.
  • Platba za učebnice se provádí buď převodem z účtu anebo kartou online. Částka se připisuje přímo na účet společnosti Taktik, která systém Librio provozuje.
  • Objednané učebnice budou doručeny přímo na GZW Rakovník. Výdej učebnic proběhne ve studovně gymnázia u paní Janecké v prvním patře začátkem školního roku (1. týden v září 2021).
 • Vzhledem k tomu, že objednávky pro všechny žáky budou zpracovány hromadně, je možnost objednání časově omezena do 9. 7. 2021.
 • Podrobný popis služby i s odpověďmi na časté dotazy naleznete TADY
 • Kdo nechce využít služeb společnosti Taktik (objednávací systém Librio), tak jsou na stránkách školy k dispozici seznamy učebnic na školní rok 2021/2022 pro 1. ročníky čtyřletého gymnázia.  


Pobyt ve škole:

 • Vyučování na naší škole začíná v 7:50 hodin kvůli dostupnosti spojů pro dojíždějící studenty.
 • Student je povinen být ve škole minimálně 10 minut před začátkem vyučování.
 • Škola je pro studenty otevřena od 7:30 hodin a zavírá se v 16:30 hodin.
 • Studenti by se po skončení vyučování měli v budově zdržovat pouze v případě dalších školních aktivit (kroužky, nepovinné předměty).


Klasifikace v Bakalářích

 • Prostřednictvím systému Bakalář se mohou jak studenti, tak i rodiče průběžně informovat o studijních výsledcích.
 • Během prvního zářijového týdne obdrží studenti i rodiče od třídních učitelů pro připojení k tomuto systému své identifikační číslo.


Adaptační kurz:

 • termín pobytu:6. až 8. 9. 2021
 • místo pobytu: rekreační středisko Soseň

 Bližší informace k adaptačním kurzům ZDE

 


Pro větší přehlednost:
Všechny dokumenty pro prváky na jednom místě jsou zde: https://gzw.cz/vypis-souboru/pro_prvni_rocniky