Nabídka SOČ Fakultním školám Faf UK

30. 8. 2021 | Ing. Kamil Březina

e3kxxhgk7q_____548447

Faf UK nabízí studentům fakultních škol možnost zúčastnit se SOČ přímo na fakultě. Zájemci naleznou informace na webu https://www.faf.cuni.cz/SOC/?lang=cs-cz, kde jsou uvedeny jednotlivé detaily. Jedná se o práce experimentálního charakteru u významných vědeckých skupin na Faf UK.

V případě většího zájmu o některé téma, bude náš student při výběrovém řízení upřednostněn.

Termín podání přihlášky je do 14. 9. 2021.

Vzhledem k nečekanému loňskému zvýšenému zájmu, připravuje fakulta pro středoškolské studenty další ročník Jednodenní juniorské Univerzity Karlovy s novými zajímavými tématy, o kterých nás bude škola přednostně informovat.

Za FaF UK

doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Zmocněnec pro propagaci fakulty

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
Zborovská 2089,
500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 495 067 254
E-mail: hronek@faf.cuni.cz
www.faf.cuni.cz
https://www.facebook.com/UKFaF/ 
https://www.instagram.com/farmacie_uk_hk/