Architekt na kroužku

26. 6. 2016 | Mgr. Martina Voříšková

jadu4pkncz_____rfjfqllmng-pastedimage-png

Pro zájemce o architekturu připravila Rabasova galerie v rámci výtvarného kroužku, který na gymnáziu organizuje, setkání s Ing. arch. Karlem Zuskou. Beseda bude zaměřena na praktické složky práce architekta (bude obsahovat ukázku konkrétního projektu v různých fázích rozpracovaní) a uzavřena bude volnou diskuzí.

Setkání probehně ve středu 27. dubna od 14.15 h v ateliéru (u. č. 219) a bude přístupné všem zájemcům z řad studentů i pedagogického sboru. Jste srdečně zváni.