Nabídka maturitních předmětů 2021/2022

30. 9. 2021 | PhDr. Jiřina Košuličová

j03t3unxgz_____sy2hrgpo76-img-20210603-122424_1170_700_SHRINK_ONLY__85_jpg_

V souladu s ustanovením §77 a §78 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou zveřejňuje ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nabídku povinných a nepovinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022.

Nabídka maturitních předmětů je zveřejněna zde:
Nabídka maturitních předmětů na školní rok 2021/2022

Zároveň připomínáme model maturitní zkoušky:
Model maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022