Vyhlášení soutěže Novoročenka školy 2022

6. 10. 2021 | Mgr. Dalibor Blažek

9ue3p4a3sv_____new-years-day-6660572_960_720

Ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, p. o.
vyhlašuje pro žáky a studenty školy
výtvarnou soutěž

Novoročenka školy 2022

Propozice:

Návrhy novoročenek mohou být zpracovány jakoukoli výtvarnou technikou (včetně gif animací)
a odevzdány buď fyzicky nebo elektronicky.

Své návrhy označené celým jménem a třídou doručte do kanceláře školy nebo Daliboru Blažkovi
do čtvrtku 25. listopadu 2021. Digitální verze návrhů posílejte na email blazek@gzw.cz.
Na tuto adresu směřujte i případné další dotazy.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Vítězný návrh bude použit jako oficiální novoročenka školy.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na konečnou úpravu novoročenky.