Na zmapování svých schopností není nikdy brzy... ale ani pozdě :)

7. 10. 2021 | Mgr. Kateřina Čermáková

eghbvs3jv0_____20211007_091632

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 na naše gymnázium zavítala Mgr. Eliška Pilátová, držitelka Národní ceny kariérového poradenství. Našim primánům pomohla odhalit nejen jejich silné stránky, ale také slabiny. Společně se pak snažili hledat způsoby, jak klady vhodně rozvíjet a jak naopak zapracovat na případných nedostatcích. Takové mapovaní vlastních dovedností a kompetencí velmi dobře zúročí, až se v budoucnu budou rozhodovat, jakým směrem se jejich pracovní kariéra bude ubírat.

Poté se paní Pilátová formou individuálních konzultací věnovala letošním maturantům, kteří se chtěli ujistit, že nad další formou vzdělávání uvažují správně a jejich plány korespondují s jejich možnostmi.

Další setkání je naplánované na konec listopadu. Těšíme se a děkujeme nejen paní Pilátové, ale také VISKu, který tuto naši aktivitu podporuje.