Sprachanimationen – Jazykové animace

5. 11. 2021 | Mgr. Olga Beulakkerová

l2ryabxsdz_____Sprachanimationen (5)

3. listopadu 2021 k nám zavítala do hodin němčiny v sekundě a v tercii paní Markéta Razáková, jazyková animátorka z Tandemu a žáci tak měli možnost zažít výuku němčiny hrou, pohybem, kreativně zapojit všechny smysly, odbourat zábrany a spontánně mluvit německy. Hravou formou opakovali a upevňovali znalosti gramatiky, slovní zásoby a také reálií Německa, Rakouska a Švýcarska. Vzájemná interakce a aktivní zapojení všech žáků do jednotlivých aktivit bylo skvělé, živé a zážitkové. Atmosféra v obou hodinách jazykových animací byla velmi příjemná, jak ostatně dokládá i přiložená fotodokumentace.Jazykové animace pořádá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a to jako projekt, který velmi úspěšně běží již několik let. Projekt „Němčina nekouše“ je financován Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze.

Více o jazykové animaci: http://www.tandem-org.cz/sekce/jazykova-animace

Děkujeme za báječný zážitek.