Na výstavě Petr Císařovský, Vendula Císařovská

16. 11. 2021 | Mgr. Hana Prošková

r8uh2lohpu_____aGalerie

Až do 21. 11. můžete v Rabasově galerii navštívit výstavu, která nabízí několik desítek komorních, ale zároveň velmi výmluvných obrazů paní Venduly Císařovské a sérii kovaných soch, lépe řečeno bust-hlav, z dílny jejího muže Petra. Po dlouhé odmlce jsme spolu se studenty měli příležitost prohlédnout si „naživo“ originální artefakty a vyslovit všemožné interpretace, ke kterým vyzývaly.

Pokoušeli jsme se například uhádnout, o čem se zdá Snící hlavě (viz fotografie), a přes všemožné nápady (noční můry, smrt...) došli k téměř jednoznačnému závěru, že asi nic moc záviděníhodného.

Díky malbám paní Venduly jsme se přenesli do tajemných krajin osídlených nejen bytostmi z nám dostupných mytologií (bájnými Mínótaury, draky, jednorožci, legendárními světci…), ale i postavami ze slavných děl světového umění (Leonardovými madonami, Botticelliho Venuší, Boschovými fantaskními kreaturami apod.). Ukázalo se, že si nás povětšině melancholické výjevy získaly atraktivní kombinací příběhovosti a nedořečenosti.

A jak se povedlo onu nedořečenost zaplnit vlastní úvahou v případě obrazu Nájemníci? (viz foto) „Celý tento obraz mi připomíná život. Dole je peklo, kde trpí hříšné duše, výše je země, kde žijeme a všichni si užívají života, a nahoře je nebe, v němž přebývají jen čisté duše. Na úplném vrcholu sídlí Bůh, vyobrazený jako světlo.“ (T. Peroutka, O4)

Za příjemně strávený čas děkujeme lektorskému oddělení Rabasovy galerie, Mgr. D. Blažkovi.