Přes bariéry s policií 2021

25. 11. 2021 | Mgr. Ervín Dux

m7nohona9r_____11

Dne 9. 11. 2021 měli studenti čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se sportovně charitativní akce PŘES BARIÉRY S POLICIÍ, kterou pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje společně s Nadací Charty 77 - Konto Bariéry, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a spolkem Bezpečná společnost z.s.
Celá akce si klade za cíl motivovat mládež ke sportovním aktivitám a zároveň pomoci handicapovaným lidem. Studenti si mohli pod vedením instruktorů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vyzkoušet testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Každý úspěšný student přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu konkrétní handicapované osoby z regionu Středočeského kraje, obdržel potvrzení o úspěšném absolvování fyzických testů a zároveň získal informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.
Z našich maturantů tuto výzvu úspěšně absolvovali: A. Pergner, J. Kanta, V. Chytrý, J. Vydra, M. Valcha, K. Sekyra, Š. Klaban, B. Sekyrová, V. Kosová, J. Berti, K. Holečková, M. Maroušková, K. Křížová, A. Nováková.
Všem patří velký dík a gratulace k úspěchu.