V plaském Centru stavitelského dědictví NTM

1. 12. 2021 | Mgr. Hana Prošková

xb5q4ia6fh_____IMG_20211129_093948

V pondělí 29. 11. 2021 jsme se vydali do plaského muzea stavitelství. Každá ze dvou skupin výtvarkářů z druhých ročníků a sexty absolvovala postupně dva rozdílné programy. Jeden teoretický, v němž jsme měli možnost seznámit se s expozicí muzea a se stručným nástinem vývoje jednotlivých stavebních prvků (materiálů, konstrukcí, zařízení...) v souvislosti s proměnami tzv. velkých slohů. Druhá část dopoledne patřila praxi – v dílně jsme si vyrobili jednoduché předměty ze dřeva nebo dekorativní mozaiky.

Za čas obohacený interaktivní komentovanou prohlídkou a příjemným adventním tvořením ve dvoře stavebních řemesel patří poděkování nejen zaměstnancům muzea, ale především Spolku rodičů a přátel dětí a školy při GZW, který uhradil veškeré náklady spojené s programem i dopravou.