Gemeinsam in Europa - Společně v Evropě

13. 2. 2022 | Mgr. Olga Beulakkerová

1waryns6sd_____il5dl1t712-erasmus3_700_400_fit__90_jpg_1_1

Ve dnech 4. až 8. dubna 2022 uskutečníme trinacionální setkání gymnazistů z partnerských škol:

Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, Česká republika,
St. Franziskus Gymnasium und Realschule, Kaiserslautern, SRN a
Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin, Francie

v Rothenburgu ob der Tauber ve Spolkové republice Německo

Rothenburg ob der Tauber

se nachází v Bavorsku, v zemském okrese Ansbach. Je to město velmi charismatické, které si dodnes uchovalo původní středověký ráz se svými klikatými uličkami a hrázděnými domy. Najdeme tady  řadu kulturních památek a objektů, které nám přiblíží při nočním putování městem (Nachtwanderung) ponocný (Nachtwächter).

Jednou z našich společných aktivit bude i návštěva muzea středověkého práva a vývoje právní vědy Mittelalterliches Kriminalmuseum v Rothenburgu

Ubytováni, stravu a prostory k vzájemné spolupráci máme zajištěné v Evangelische Tagungsstätte Wildbad v Rothenburgu ob der Tauber.

Z Rothenburgu podnikneme dvakrát cestu do Norimberka.

V Norimberku navštívíme

  • rodný dům Albrechta Dürera – muzeum Albrecht Dürer Haus a seznámíme se s vrcholnými díly tohoto geniálního umělce doby renesance.

  • Germanisches Nationalmuseum

  • Nicolaus Copernicus Planetarium

  • Memorien Nürnberger Prozesse

a dále uskutečníme cestu do přírodního parku Naturpark Frankenhöhe

Projekt je tematicky zaměřen na společenskovědní předměty – jazyk a komunikaci, historii, právo a právní vědu, na umění doby renesance, z přírodovědných předmětů na matematiku, fyziku a astronomii, dále na ekologii a biodiverzitu.

Žáci budou mít také možnost poznat kulturně historické památky obou měst.

Jedním z prioritních cílů projektu je rozvoj jazykové komunikace, spolupráce a vzájemné kooperace ve smíšených týmech. Nebudou však chybět ani pohybové aktivity, badatelská a kreativní činnost žáků.

Harmonogram programu ke stažení zde


Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie
z programu ERASMUS +