Postup do okresního kola olympiády v němčině

15. 2. 2022 | Mgr. Olga Beulakkerová

r14z1prlv9_____nemcinaskolni

Dne 15. února 2022 se uskutečnilo školní kolo olympiády v němčině, kterého se zúčastnilo celkem 8 žáků.

Všichni účastníci byli velmi úspěšní jak v poslechu s porozuměním, tak i v ústní části soutěže, kde dokázali zcela spontánně reagovat na vybrané téma a prokázali schopnost a obratnost v komunikaci.

Komise proto rozhodla, že nebude udělovat prvenství a vyšle všechny účastníky školního kola do kola okresního.

Všem účastníkům školního kola gratulujeme a přejeme hodně úspěchu ve vyšším kole.

Okresní kolo soutěže v německém jazyce se uskuteční v pondělí 21. února 2022 od 8:00 v Klubu DDM Rakovník

O případných změnách vzhledem k přetrvávající pandemii a za stávajících hygienických opatření budete včas informováni.