Linka bezpečí

9. 3. 2022 | Mgr. Karla Ichová

0kmsiiszmn_____275094564_5215453758487836_4289991051705114260_n

Každému z nás se může stát, že se dostane do situace, kdy neví, kudy kam. Naše problémy se mohou týkat rodiny, školy, kamarádů, lásky, šikany, osamělosti, sebepoškozování atd. Minulé období spojené s pandemickou krizí, distanční výukou a současným konfliktem na Ukrajině bylo a je náročné na psychiku obzvláště mladých lidí a mohlo přispět ke vzniku celé řady psychických problémů.
Naše škola se proto rozhodla uskutečnit setkání našich studentů s konzultanty Linky bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní krizové linky pro děti a mladistvé do 26 let. V průběhu měsíců března a dubna se zúčastní jednotlivé třídy přednášek, na kterých se dozvědí bližší informace o fungování Linky bezpečí a zároveň si s konzultanty budou v menších skupinkách povídat na téma, které si sami zvolili a které je nejvíc zajímá či trápí. Ať už se bude jednat o téma stresu a jeho zvládání, sexuální výchovy nebo pochopení různých odlišností. Stanou se svědky virtuálního rozhovoru mezi dítětem sdělujícím svůj problém a odborným konzultantem, který se snaží dítě vyslechnout, povzbudit je a najít východisko. Sami se pokusí (za návodné pomoci lektorů) zmapovat problém, hledat jeho příčiny i cestu z krizové situace.
Dosavadní 4 setkání se zástupci Linky bezpečí proběhla ve velmi klidné, tvůrčí, pracovní atmosféře a ukázala studentům nový rozměr přístupu k citlivým problémům a nastínění způsobu jejich řešení.