Projekt Gemeinsam in Europa

12. 3. 2022 | Mgr. Olga Beulakkerová

pslnurtl1m_____Natálie Trousilová

Blíží se termín výjezdu na trinacionální setkání žáků našeho gymnázia s vrstevníky z Německa a Francie ve Spolkové republice Německo. Ještě před odjezdem v těchto týdnech a nelehké době žáci našeho gymnázia, účastníci projektu, reflektovali, co pro ně znamená Evropa, evropská integrita a vůbec evropanství.

V přiloženém souboru najdete několik autentických příspěvků.

Pro účastníky projektu:
V Microsoft Teams - ve skupině ERASMUS+ Gemeinsam in Europa najdete tyto potřebné dokumenty:
• Účastnická smlouva
• Learning Agreement
• Aktuální informace ke covidovým opatřením ve Spolkové republice Německo
• Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Na platformě e-Twinning v prostředí Twinspace najdete video – Vorstellung unseres Teams

Olga Beulakkerová, koordinátorka projektu
Obrázek od Natálky TrousilovéProjekt je financován z prostředků Unie