Studijní pobyt 20 gymnazistů v SRN

10. 4. 2022 | Mgr. Olga Beulakkerová

it9hxho8da_____Etasmus spol

V týdnu od 4. dubna do 8. dubna 2022 jsme uskutečnili plánovaný výjezd na trinacionální setkání studentů z partnerských škol z Německa, Francie a našeho gymnázia.

Ještě před samotným odjezdem se skupina 20 žáků scházela virtuálně v Teamsech, kde jsme jednak probírali organizační záležitosti a další náležitosti jako např. cestovní a zdravotní pojištění, účastnickou smlouvu, prohlášení o ochraně osobních dat nebo smlouvu o učení. Zdravotně bezpečnostní předpisy a platná hygienická nařízení kolem covidu v nás zpočátku budila velké obavy, abychom vůbec cestu a pobyt mohli zrealizovat. Vše nakonec dobře dopadlo včetně trojího antigenního testování jednak v pondělí ráno před nástupem do autobusu, ale i pak následující dny během pobytu v Německu.

Program výjezdu na studijní pobyt byl následující:

1. den

Odjížděli jsme od budovy gymnázia v 7.45 a kolem 11.30 hod. jsme si udělali zastávku ve městě Ansbach, kde jsme podnikli rozděleni na dvě skupinky menší procházku městem s cílem zjistit informace o Robertu Limpertovi a Casparu Hauserovi.

Do Rothenburgu ob der Tauber jsme přijeli kolem třetí hodiny odpoledne, kde jsme se ubytovali v Evangelische Tagungsstätte Wildbad. Byl to rozsáhlý komplex budov s interiérem ve stylu rokoka.


Kolem 16.00 hod. přijeli do místa společného setkání studenti z Francie, kteří jeli přes Kaiserslautern a přibrali do autobusu dívky z katolického gymnázia sv. Františka.Poté co jsme se ubytovali a po společné večeři jsme se sešli v rokokovém sále k seznamovacím aktivitám.

2. den

Po snídani jsme se rozdělili do čtyř smíšených skupin vždy po pěti studentech z každé země, abychom mohli společně pracovat v ateliéru na výstupech z projektu.
Ateliér sestával ze čtyř dílen
Dílna 1 - Land Art
Dílna 2 - Reisebericht, deníkové záznamy
Dílna 3 - Inspirace A. Dürerem, výtvarná činnost
Dílna 4 – Kreativní tvorba literární
Ještě před obědem jsme dle plánu rozděleni do dvou smíšených skupin navštívili Das Mittelalterliche Kriminalmuseum v Rothenburgu. K dispozici jsme měli pracovní listy a s jejich pomocí jsme dokumentovali historický vývoj trestního práva a dějiny justice. Odměnou nám byl pak certifikát, který jsme obdrželi v samém závěru našeho studijního pobytu.Odpoledne jsme se vydali do přírodního parku Frankenhöhe. Rozděleni na tři skupiny jsme podnikli pěší túry po naučných stezkách

1. Lehrpfad – die Schandtauber
Trasa byla asi 4 km dlouhá a vedla podél řeky Tauber. Naučná stezka byla zaměřená na vodní hospodářství.

2. Lehrpfad Streuobstwiese
Tato naučná stezka v délce asi 6 km vedla krajinou přírodního parku Frankenhöhe a byla zaměřená na biodiverzitu.

3. Lehrpfad Sonnengesang – ein Wanderweg für die Seele

Na této naučné stezce jsme se věnovali duchovnímu rozvoji. Dozvěděli jsme se, kdo byl František z Assisi, jehož jméno nese dívčí katolické gymnázium v Kaiserslauternu.

Po večeři nás čekala procházka nočním Rothenburgem.
Rozděleni do dvou smíšených skupin jsme se vydali na cestu historickým jádrem města, které si dochovalo dodnes středověký ráz. Průvodcem nám byl ponocný (Nachtwächter), který nám přiblížil historii a seznámil nás s významnými památkami Rothenburgu.

3. den

Následující den nás čekal výjezd do Norimberku. Opět ve smíšených trinacionálních týmech s pracovními listy v ruce jsme navštívili Memorium Nürnberger Prozesse.


V polední pauze jsme piknikovali v parku Rosenau a cvičili Thai ti


Poté jsme šli uličkami Norimberka až k rodnému domu Albrechta Dürera. Zde jsme s průvodkyní Agnes (Agnes byla žena Albrechta Dürera) mohli vidět dílnu tohoto renesančního mistra, ale i některé kopie jeho mědirytin nebo dřevořezů. Samozřejmě také známé Dürerovy autoportréty. Inspirací pro naši dílnu byl ale monogram, iniciály, kterými Albrecht Dürer podepisoval svá díla. Opět jsme zaznamenávali poznatky z prohlídky do pracovních listů a dokumentovali tak získané znalosti o době renesance.


Po společné večeři nás opět čekala práce v atelierových dílnách4. den

Ve čtvrtek jsme opět vyrazili do Norimberka. Museli jsme velmi časně vstávat, rychle se nasnídat a odjet oběma autobusy, abychom v 9.00 hodin byli již v Planetáriu Mikoláše Kopernika.
Tady jsme většinou v pohodlných křeslech se skloněnou hlavou a zraky vzhůru na hvězdnou oblohu při tematické videoshow měli co dělat, abychom udrželi pozornost a nedoháněli nedospánky.

Tematicky byl program zaměřen na astronomii, fyziku a matematiku.


Čas na oběd a tři hodiny volna jsme využili zcela pro sebe. Sice jsme měli plánek města, mohli jsme uspořádat Stadtralye, ale obchodní domy a vůně norimberských perníčků lákala víc. A tak jsme si dali sraz u kostela sv. Lorenze a poté jsme se vydali do Germanisches Nationalmuseum bádat o renesančních objevech, zámořských plavbách, vědění tehdejších časů a počátcích globalizace.

Místo rozchodu a opětovného srazu byl kostel v centru města St. Lorenzkirche.

5. den

Pátek byl den odjezdu. To znamenalo vyklidit pokoje, dokončit práce na společných výstupech z projektu, odprezentovat činnosti v dílnách Ateliéru. Přestože bylo deštivo, zbyla nálada na volný čas v Rothenburgu a pak ve 13.00 hodin už jen rozloučení, společná fotografie, na které jsme symbolicky uplakaní deštěm, avšak v dobré náladě a s úsměvem na tváři, v naději, že zase někdy příště ……Pedagogický doprovod zajišťovali, odbornou a jazykovou podporu žákům poskytovali paní Florence Höhn, učitelka francouzštiny, pan Torsten Ziegler, učitel matematiky a fyziky z Německa, pan Bruno Verchin, učitel německého jazyka, paní Birgit Seliez, učitelka německého jazyka z Francie, pan Vojtěch Delong, učitel matematiky, fyziky a informatiky, paní Olga Beulakkerová, učitelka německého jazyka z České republiky.
Dopravce z české strany byl pan Roman Klegr, ABDOP Rudná u Prahy.

Výstupy z projektu a povídání o tom, jaké to na ERASMU bylo, budeme prezentovat v diskusním fóru, na které vás všechny srdečně zveme. Přesné datum a místo konání upřesníme ještě na pozvánce.

Projekt Gemeinsam in Europa je pro žáky z Gymnázia Zikmunda Wintra financován z prostředků Evropské unie.