Pozvání na diskuzní fórum

12. 4. 2022 | Mgr. Olga Beulakkerová

3qotx98pa6_____photo_228

Žáci Gymnázia Zikmunda Wintra
zvou spolužáky, rodiče i veřejnost
na večerní povídání o svém týdenním studijním pobytu
ve Spolkové republice Německo

virtuální diskuzní fórum

ve středu 20.4.2022
v 19.30 hodin

stačí kliknout na link a připojit se:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/