Krajské kolo SOČ

26. 4. 2022 | Mgr. Hana Prošková

z0exz6k5do_____P1430928

V pátek 22. 4. se na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskutečnilo krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost. Obhájit své práce se sem vydali studenti septimy a třetích ročníků, konkrétně Aneta Bednářová (s prací Vliv filmů na psychiku a chování mladistvých), Eliška Divišová (Němčina hrou – příprava učebního materiálu), Matyáš Jenšovský (Následky zápasů MMA na fyzické a psychické zdraví bojovníků), Jan Lochovský (Náhrady kolenního kloubu), Karin Opelková (Kvalita poskytované dentální péče oproti ceně ošetření), Lucie Paslerová (Sociální sítě a jejich vliv na společnost a člověka), Veronika Přibíková (Trénink přípravky) a Ema Volfová (Srovnání změn vybraných čeledí hmyzu střevlíkovití a drabčíkovití v závislosti na životním prostředí). Ema Volfová se v rámci oboru Životní prostředí umístila na třetím místě, Aneta Bednářová získala v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby dokonce místo druhé.

Ani ostatní studenti a studentky své účasti nelitovali, přestože byla podmíněna brzkým ranním vstáváním a návratem na samém sklonku dne. Měli možnost užít si výbornou atmosféru ve velmi pěkných prostorách kutnohorského gymnázia, seznámit se s výstupy kolegů z jiných středních škol a prostřednictvím diskuse s odbornou porotou z řad akademiků nahlédnout tak trochu do budoucnosti svých vysokoškolských studií.

Aneta, Eliška, Karin a Lucie akci zhodnotily slovy: „Středoškolská odborná činnost je zážitek, na který nikdy nezapomeneme. Měly jsme příležitost setkat se s odborníky z oboru a nasbírat spoustu nových zkušeností. Gymnázium Jiřího Ortena nám umožnilo zažít skvělé a inspirativní dopoledne a výtečný oběd.“

Honza, Matyáš, Verča a Ema dodávají: „Byla to skvělá zkušenost. Skoro bychom si ji i zopakovali, kdyby nebylo té cesty. Myslíme si, že je to skvělá příprava na budoucí vysokoškolská studia.“

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a Anetě s Emou blahopřejeme.