Krásná umístění našich studentů v OK Matematické olympiády Z6, Z7 a Z8

11. 5. 2022 | Mgr. Táňa Holubová

1f2mqlc910_____2378459

A máme tady očekávané výsledky z okresního kola MO v kategorii Z6, Z7 a Z8, které se konalo 12. dubna 2022 na 2. základní škole v Rakovníku. Sešli se zde žáci šestého, sedmého a osmého ročníku základních škol a žáci z odpovídajících ročníků rakovnického osmiletého gymnázia.

V kategorii Z6 soutěžilo celkem 23 žáků, z toho naši školu reprezentoval Jakub Fischer ze třídy O1. Jakub získal za svůj výkon pěkné 2. místo.

V kategorii Z7 si přišlo porovnat své matematické dovednosti celkem 11 řešitelů. Z toho 2 žáci byli ze třídy O2 – Václav Hadrbolec a To Hoai Duc. I v této kategorii získal přední místo žák naší školy. Vašek Hadrbolec obsadil krásné 1. – 2. místo.

V kategorii Z8 byla zaznamenána též velká účast. Z celkového počtu 17 soutěžících byli 3 řešitelé z naší školy – Kateřina Lišková, Metoděj Svoboda a Jan Vospálek. V této kategorii se podařilo vybojovat 1. místo Metoději Svobodovi, 2. místo Kateřině Liškové a 3. místo Janu Vospálkovi. Všichni jmenovaní jsou ze třídy O3.

Všem studentům blahopřejeme k jejich úspěchům a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.