Pozvánka na třídní schůzky budoucích prvních ročníků

10. 6. 2022 | Mgr. Alena Vaníková

wdvm4b0f65_____IMG_GZW4

Zveme všechny rodiče žáků budoucích tříd O1, C1A a C1B na první třídní schůzku, na které obdrží základní informace a také se seznámí s třídními učiteli a vedením školy.

Konat se bude 15. 6. 2022 v 16:00 ve druhém patře budovy Gymnázia Zikmunda Wintra:

třída O1 – učebna č. 206
třída C1A – učebna č. 212
třída C1B – učebna č. 214

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude zveřejněno na nástěnce ve vstupní hale budovy.