Organizace závěru školního roku

23. 6. 2022 | PhDr. Jiřina Košuličová

jrxv3v8rgi_____8p2fjjio69-img-0315_1170_700_SHRINK_ONLY__85_jpg_

Čtvrtek 23. 6. 2022

Výměna učebnic (nižší gymnázium)

Čtvrtek 23. 6. 2022, pátek 24. 6. 2022, pondělí 27. 6. 2022

Výuka podle rozvrhu, případně třídní akce

Pondělí 27. 6. 2022

Přednáška "Mezikulturní vzdělávání" pro třídy C1A, C1B (1. vyučovací hodina) a O4, O5 (2. vyučovací hodina)

Úterý 28. 6. 2022

Úklid šaten, tříd, školy, květin

Středa 29. 6. 2022

Předání vysvědčení v kmenových učebnách