Naši studenti na prestižní Letní škole chemie

26. 8. 2022 | Ing. Kamil Březina, Mgr. Julie Andrová

j1h6v0jy4u_____P1270560

Ve dnech 23. – 25. srpna 2022 uspořádala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, největší chemická univerzita ve střední Evropě s vysokým mezinárodním renomé, již 36. ročník Letní školy středoškolských profesorů a studentů. Z celé ČR přijelo kolem 120 učitelů a zhruba 140 středoškoláků. Z našeho Gymnázia Zikmunda Wintra se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnil dosud nejvyšší počet 8 nejlepších chemiků z maturitních tříd – Nikola Nosková, Karolína Procházková a Anna Vrbová z C4A, Lucie Daňková a Anna Řežábková z C4B, Kateřina Doležalová, Kateřina Jirkovská a Adam Jedlička z O8, za doprovodu svých vyučujících chemie – Julie Andrové a Kamila Březiny. Byli jsme tak pravděpodobně nejpočetnější výpravou ze všech středních škol. Jsme moc rádi, že jsme mohli našim vynikajícím studentům tuto výjimečnou a prestižní akci s dlouholetou tradicí nabídnout. Velmi nás potěšilo, že studenti tuto nabídku s nadšením přijali a že věnovali 3 dny prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubších krás toho fascinujícího vědního oboru – chemie.

Celý program Letní školy zahájil v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze rektor VŠCHT Praha prof. Pavel Matějka, který všem popřál mnoho nových zajímavých zážitků a příjemný třídenní pobyt v hlavním městě. Každý účastník na začátku obdržel tašku s různými užitečnými propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě novou knihu z dílny autorů VŠCHT Praha. Po ukončení pracovní části prvního dne se před Ballingovým sálem uskutečnil společenský večer všech aktérů Letní školy, tradiční oblíbený raut, na němž byly dále udržovány a rozvíjeny přátelské kontakty mezi VŠCHT a GZWR, které jsou od podzimu 2015 smluvně partnerskými školami. Celé setkání probíhalo v příjemné neformální atmosféře s dostatkem jídla i nápojů. Podávala se mimo jiné teplá šunka přímo krájená z vepřové kýty, pečená vepřová panenka s mandlemi, masové kuličky v rajčatové omáčce, kuřecí roláda se švestkovou náplní, kuřecí řízečky, jednohubky, zeleninové saláty, ale také kremrolky, laskonky, větrníčky, punčové řezy a další dobroty. Studenti měli obě noci zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích na Jižním Městě.

Pro pedagogy byly připraveny celkem 3 půldny odborných přednášek s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie využitelnými ve středoškolské učitelské praxi i v běžném životě, studenti v tu dobu absolvovali 3 bloky laboratorních prací ve špičkově vybavených laboratořích VŠCHT. Měli možnost zhlédnout nebo si i vyzkoušet velice zajímavé úlohy, jako např. analýza látek v životním prostředí, stanovení vitaminu C, příprava kosmetických emulzí, vodíkový palivový článek, rychlá komplexní analýza piva, balení a konzervace potravin, sestavení vlastního antigenního testu pro odhalení dopingu, dekorativní technika mramorování papíru, výroba latexového máčeného zboží, doplňky stravy na podporu jater, hodnocení potravin senzorickou analýzou, imunochemická detekce anabolického steroidu, příprava Paralenu a Aspirinu, chemická robotika, pěstování lidských buněk, izolace a vizualizace mitochondrií nebo strukturní analýza monokrystalů. Jedno odpoledne naopak pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: Střídání povodní a period sucha, nutriční rozdíly rostlinných a mléčných výrobků, fyzika hudby.

Program zakončil 3. den prorektor pro pedagogiku VŠCHT Praha doc. Milan Jahoda, který poděkoval všem účastníkům Letní školy a popřál klidný a úspěšný nový školní rok a pevné nervy. Každý si odnesl kromě úžasných zážitků a nových informací také certifikát o absolvování.

Chtěli bychom moc poděkovat všem 8 studentům našeho gymnázia za účast a reprezentaci na Letní škole VŠCHT v Praze i za to, že věnovali část svých prázdnin místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující vědě budoucnosti – chemii. Paní ředitelka již všem přislíbila pochvalu. Karolínu Procházkovou nejvíce zaujala výroba máčeného latexového zboží – nafukovacích balonků, medvídků atd., Lucie Daňková si zase pochvalovala, že si mohla vyrobit vlastní kosmetický krém. Celkově studenti hodnotili program a pobyt na akademické půdě velmi pozitivně a označili jej jako přínosný pro svá následující vysokoškolská studia. Je úžasné, že se nám na GZWR dlouhodobě daří utvářet a rozvíjet zájem o chemii u studentů nižšího i vyššího stupně. Přáním do budoucna určitě zůstává, aby se Letních škol na VŠCHT Praha v příštích letech rádi účastnili další studenti našeho gymnázia, kteří v čarokrásné chemii najdou radost a zalíbení.

Koncem října během podzimních prázdnin budou moci další vybraní chemici absolvovat obdobné dvoudenní soustředění Cesta do hlubin studia chemie, tentokrát na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, jíž je naše gymnázium fakultní školou.

Kamil Březina a Julie Andrová