Exkurze do Lounského středohoří

26. 8. 2022 | Mgr. Jitka Matyášová

bincit1cbr_____MicrosoftTeams-image (2)

V závěru školního roku se (dnes již bývalá) třída O5 vydala do Lounského středohoří, aby poznala něco z geologických a botanických zajímavostí této části CHKO České středohoří. Poutavý geologický výklad zajistil geolog Oblastního muzea v Lounech pan ing. Oldřich Janeček a obohatil ho o mnoho zajímavostí z praxe. Studenti svižně vyběhli na vrch Oblík, ale stihli se pokochat i bohatou květenou, ze vzácných druhů viděli hlaváček jarní a koniklec luční, jižní stepní část Oblíku byla rozkvetlá modrým lnem rakouským. Během geologického výkladu k nám zavítal teplomilný brouk majka obecná a studentům se podařilo chytit cvrčka polního.

Dále jsme zamířili do Muzea českého granátu v Třebenicích, kde po prohlídce muzea a výkladu nejen o českých granátech, ale i o drahokamech a obchodu s nimi a podvodech s jejich pravostí studenti v pískovišti k tomu určenému hledali a našli granátky. Nedaleko Třebenic jsme se podívali do těžebny českého granátu, bohužel ale tento den nebyla v provozu.

Poslední lokalitou byla NPP Kamenná slunce u Hnojnic, geologická lokalita světového významu, kde jsou v bývalém lomu patrné útvary slunce vzniklé v důsledku sopečné činnosti.