Na staveniště vstup zakázán!

30. 8. 2022 | PhDr. Zdeňka Voráčková

iuzaoo7dhb_____IMG_20220812_104511

Milí studenti, vážení rodiče,

rekonstrukce povrchů parteru okolo gymnázia a knihovny je v plném proudu. V předstihu se podařilo zprůjezdnit hlavní komunikaci směrem k výjezdu. Bohužel nebude v provozu spojka, která zajišťuje opuštění vozidel z ulice Martinovského. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že není možné zajíždět s dětmi až před budovu Staré pošty.

Pro studenty a všechny ostatní návštěvníky gymnázia bude zřízen koridor pro pěší podél budovy. Celá stavba bude oplocena, aby bylo zabráněno vstupu chodců do staveniště.

Na staveniště je vstup zakázán!