Zahájení nového školního roku

31. 8. 2022 | PhDr. Zdeňka Voráčková

t9y9betljh_____IMG_20220831_161139

čtvrtek 1. září 2022
2 třídnické hodiny v kmenových učebnách

pátek 2. září 2022
4 třídnické hodiny v kmenových učebnách
nastupující třídy + maturanti: pasování

pondělí 5. září 2022
předání šatních skříněk, výuka podle rozvrhu
Od tohoto data jsou všichni studenti povinni se ve škole přezouvat!!!

Pro vstup do budovy školy je vytvořen koridor (viz fotografie), vstup na staveniště je přísně zakázán.
Děkujeme za pochopení a přejeme šťastný vstup do nového školního roku. Snad onen vstup najdete :D