Informace k topné sezóně

20. 9. 2022 | PhDr. Zdeňka Voráčková

xlsu2zy21i_____smart-home-3317442_1280

V souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých zavádíme s novým školním rokem 2022/2023 úsporná opatření týkající se vytápění školy a spotřeby elektrické energie

Vyhláška stanovuje v příloze č. 3 mimo jiné toto:

Minimální teploty ve škole:
• učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu – minimálně 20 °C
• tělocvičny – minimálně 18 °C
• chodby a WC – minimálně 18 °C

Tato vyhláška je pro nás určující. Proto se, prosím, nastalé situaci přizpůsobte.

Další opatření týkající se omezení spotřeby elektrické energie spočívá v následujícím:
• Nesvítí se někde zbytečně????
• Po vyučování (poslední hodina) žádáme o vypnutí počítačů, reproduktorů, vizualizérů, dataprojektorů apod.
• Zákaz používání tepelných přímotopných spotřebičů.
Po ukončení výuky ve třídě dohlédnout na uzavření oken.