Kritéria přijímání studentů do prvních ročníků 2023 / 2024

21. 9. 2022 | PhDr. Zdeňka Voráčková

f6edmwtqy5_____p1310881_960_960_SHRINK_ONLY__85_jpg_

Škola

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

Adresa školy

Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník

Ředitelka školy

PhDr. Zdeňka Voráčková

Účinnost směrnice

30. 9. 2022

Zveřejnění


web školy, intranet, sborovna

 

Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41)
pro žáky devátých ročníků ZŠ

Bude přijato 50 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kritéria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • pro přijetí do 1. ročníku je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí a 1. pololetí ročníku ZŠ) a výsledky z olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20 % celkového hodnocení


Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (13. 4. 2023) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (14. 4. 2023) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81)
pro žáky pátých ročníků ZŠ

Bude přijato 25 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kritéria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100 % a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)
 • pro přijetí do primy je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (17. 4. 2023) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (18. 4. 2023) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

 

Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb. §20 odst. 4 a Vyhláškou MŠMT č. 353 / 2016 Sb. §14 odst. 1 a z nich vyplývá:

 • týká se cizinců, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území České republiky
 • promíjí se písemný test z českého jazyka
 • znalost českého jazyka na takové úrovni, aby student byl schopen absolvovat výuku v českém jazyce, se ověří ústním pohovorem


Další informace, pokyny a termíny:

Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.


Tiskopisy přihlášek
 najdete na webu MŠMT a na webových stránkách GZWR (ZDE). Řádně vyplněné formuláře přihlášek ke studiu je nutno doručit řediteli do 1. 3. 2023.


Zápisový lístek
 vydá ZŠ, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad do 15. 3. 2022.

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 13. 4. 2023
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 14. 4. 2023
 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 17. 4. 2023
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 18. 4. 2023
 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 10. 5. 2023
 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 11. 5. 2023


Testy pro přípravu uchazečů
 na jednotnou přijímací zkoušku najdou uchazeči na webových stránkách Centra:
prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ)
procvicprijimacky.cermat.cz

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač a chytré hodinky.

Ředitelka školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení do dvou dnů od obdržení výsledků jednotných přijímacích zkoušek, které poskytuje CERMAT.

V Rakovníku 30. 9. 2022                                               

PhDr. Zdeňka Voráčková
                                                                                                                ředitelka školy

 


Dokument ke stažení:
Interní směrnice č. 2: Kritéria přijímání studentů do prvních ročníků (pdf)