Vyhlášení soutěže Novoročenka školy 2023

6. 10. 2022 | Mgr. Dalibor Blažek

vp63r0t7gd_____novoročenka

Ředitelka Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, p. o.
vyhlašuje
pro žáky a studenty školy
výtvarnou soutěž

Novoročenka školy 2023

Propozice:
Návrhy novoročenek mohou být zpracovány jakoukoli výtvarnou technikou (včetně gif animací) a odevzdány buď fyzicky nebo elektronicky.

Své návrhy označené celým jménem a třídou doručte do kanceláře školy nebo Daliboru Blažkovi do čtvrtka 24. listopadu 2022. Digitální verze návrhů posílejte na e-mail blazek@gzw.cz. Na tuto adresu směřujte i případné další dotazy.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Vítězný návrh bude použit jako oficiální novoročenka školy.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na konečnou úpravu novoročenky.