Diskuzní kroužek úspěšně v provozu!

12. 10. 2022 | Metoděj a Tonda Svobodovi

js5hprj27n_____3

Na začátku školního roku jsme vyslali do éteru přihlášky na potenciální diskuzní kroužek, a po dvou týdnech se kapacita skutečně naplnila. Záhy proběhlo první setkání, které bez obtíží překonalo všechna naše očekávání. Po pár dalších sezeních se nám podařilo najet na bezpečné koleje, díky čemuž teď každý pátek po škole společně rozvíjíme schopnost diskutovat a nacházet řešení na nejrozmanitější problémy současnosti.

Zjistili jsme, že stačí vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci s možností se vyjádřit, a nápady na aktivity, teorii či hry se řinou proudem. Stejným stylem jsme si nastavili pravidla pro průběh schůzek, technické záležitosti i domácí přípravu. Stále se sice nacházíme ve stavu, kdy teprve zjišťujeme, jak připravovat plány a kde sbírat teoretické informace, avšak učitelé nám vycházejí vstříc a poskytují nám extra kvalitní materiály, o které se můžeme opřít. Rovněž komunikace s vedením školy je nadmíru příjemná – paní ředitelka nám zajistila volnou třídu a navedla nás na stránky Debatní ligy, kde jsme nalezli základní rady k vedení kroužku.

Vlastně se nám otevírají dveře do úplně nové dimenze. Co se inovací týče, máme naprosto volnou ruku. V budoucnu bychom například rádi pozvali odborníky na konkrétní témata z jiných tříd, což by mohlo pomoci objevit skryté talenty a předat nám nové vědomosti formou krátké přednášky, která by tvořila podnět k další diskuzi či dokonce výzkumu v daném oboru.

Jako reálná se jeví také naše účast na turnajích. Pokud vše půjde tak hladce jako doteď, mohli bychom se při další příležitosti hlásit na soutěže Debatní ligy.

-Metoděj a Tonda Svobodovi

Díky spolupráci s profesionálním fotografem Honzou Marenem z O5 máme možnost vám přibližně ukázat dynamickou atmosféru posledního sezení. (Na fotkách abecedně: Belinda D., Jirka Ž., Jitka H., Jonáš F., Marie M., Martin K., Metoděj S., Štepka P. a Tonda S.)