Informace SRPDŠ pro rodiče

23. 10. 2022 | RNDr. Lucie Fischerová Ph.D.

ioymokupst_____71180142_1271318379741789_664079373632012288_n

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti SRPDŠ při GZW (Spolku rodičů a přátel dětí a školy) v loňském školním roce a o členském příspěvku pro tento školní rok.

Členský příspěvek na školní rok 2022/23 zůstává ve výši 500,- Kč. V případě, že na GZW chodí více sourozenců, rodina platí příspěvek jen jeden. Příspěvky prosíme uhradit na účet spolku: 274163704/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno studenta a třídu, v případě sourozenců všechna jména a třídy. Členské příspěvky jsou vybírány ideálně do 31.10.2022.

Chápeme, že 500,- Kč není zanedbatelná částka, ale je to na celý školní rok, tj. jedná se o 50 Kč na „školní“ měsíc. Veškeré vybrané příspěvky SRPDŠ jsou použity ve prospěch rozvoje školy a dětí, na podporu jejich úspěchů apod. Při projednávání využití finančních prostředků zohledňujeme hlavně to, aby se jednalo o "investice" do našich dětí a o podporu jejich vzdělání či jiné školní i mimoškolní činnosti v rámci GZW. Snažíme se, aby nedocházelo k zvýhodňování jedné skupiny oproti jiné - ne vždy je to jednoduché, naším cílem ale je co největší nestrannost.

Níže uvádíme shrnutí položek, na které byly čerpány prostředky v loňském školním roce:

  • Přispěli jsme maturitním ročníkům na ples, uhradili jsme maturitní pohoštění a vstup do Rabasovy galerie na slavnostní předávání maturitních vysvědčení.
  • Abychom tuto částku kompenzovali nižšímu gymnáziu, přispěli jsme členům spolku na environmentální kurz (O4).
  • Loňský ročník O5 o environmentální kurz přišel z důvodu karanténních opatření, příspěvek jsme proto studentům kompenzovali uhrazením nákladů na biologicko-geologickou exkurzi do Českého Středohoří.
  • Podpořili jsme nákup časopisů do studovny.
  • Uhradili jsme cestovní náklady členů spolku na sportovní i vědomostní soutěže reprezentující GZW, stejně tak i akce dalšího sebevzdělávání studentů (StreTech 2022, Letní škola chemie 2022).
  • Odměnili jsme aktivní studenty reprezentující školu (letos to byly předmětové olympiády, soutěž v sudoku, středoškolská odborná činnost, literární soutěže, Prezentiáda). Zároveň jsme uhradili ceny pro vítěze soutěže o nejlepší PF 2022.
  • Přispěli jsme na pomůcky jednotlivých předmětů (EVV, TV).
  • Přispěli jsme na lyžařský kurz a zároveň jsme uhradili část nákladů na pořízení vybavení pro běžecké lyžování, které bude ve škole k dispozici i na budoucí lyžařské kurzy.

Veškeré informace o SRPDŠ GZW jsou k dispozici na webových stránkách školy v sekci Rodiče/SRPDŠ: ZDE

Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci, či pokud máte nějaký podnět/nápad týkající se činnosti spolku, kontaktujte nás na e-mailu: spolekgzw@seznam.cz.