Informace SRPDŠ pro rodiče

15. 11. 2023 | RNDr. Lucie Fischerová Ph.D.

ioymokupst_____71180142_1271318379741789_664079373632012288_n

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o činnosti SRPDŠ při GZW (Spolku rodičů a přátel dětí a školy) v loňském školním roce a o členském příspěvku pro tento školní rok. 

Členský příspěvek na školní rok 2023/24 zůstává ve výši 500,- Kč. V případě, že na GZW chodí více sourozenců, rodina platí příspěvek jen jeden. Příspěvky prosíme uhradit na účet spolku: 274163704/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno studenta a třídu, v případě sourozenců všechna jména a třídy. Členské příspěvky jsou vybírány ideálně do 30. 11. 2023.

Chápeme, že 500,- Kč není zanedbatelná částka, ale je to na celý školní rok, tj. jedná se o 50 Kč na „školní“ měsíc. Veškeré vybrané příspěvky SRPDŠ jsou použity ve prospěch rozvoje školy a dětí, na podporu jejich úspěchů apod. Při projednávání využití finančních prostředků zohledňujeme hlavně to, aby se jednalo o "investice" do našich dětí a o podporu jejich vzdělání či jiné školní i mimoškolní činnosti v rámci GZW. Snažíme se, aby nedocházelo k zvýhodňování jedné skupiny oproti jiné - ne vždy je to jednoduché, naším cílem ale je co největší nestrannost.

Níže uvádíme shrnutí položek, na které byly čerpány prostředky v loňském školním roce:

  • Maturitním ročníkům jsme přispěli na ples, uhradili jsme též maturitní pohoštění.
  • Abychom tuto částku kompenzovali nižšímu gymnáziu, přispěli jsme členům spolku na environmentální kurz (O4) částkou 300,- Kč na studenta.
  • Členům spolku jsme přispěli na Klub mladého diváka (vyšší i nižší gymnázium).
  • Uhradili jsme cestovní náklady členů spolku na sportovní i vědomostní soutěže reprezentující GZW, stejně tak i akce dalšího sebevzdělávání studentů (StreTech 2023, Letní škola chemie 2023).
  • Odměnili jsme aktivní studenty reprezentující školu (letos to byly předmětové olympiády, středoškolská odborná činnost, literární a přírodovědné soutěže, Prezentiáda).
  • Uhradili jsme odměny i za další aktivity organizované v rámci školy - ceny pro vítěze soutěže o nejlepší PF 2023, soutěže v pexesu, soutěže v sudoku.
  • Pořídili jsme nový stolní fotbal.
  • Přispěli jsme na pomůcky jednotlivých předmětů (EVV, TV – badmintonový turnaj).
  • Přispěli jsme na dovybavení pro běžecké lyžování, které je aktivně využíváno na lyžařských kurzech.
  • Uhradili jsme náklady na přednášku Zikmund100, která proběhla v rámci projektového dne k 17. listopadu 2022. Také jsme přispěli na divadelní představení Petr a Lucie.
Veškeré informace o SRPDŠ GZW jsou k dispozici na webových stránkách školy v sekci Rodiče / SRPDŠ. Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci, či pokud máte nějaký podnět/nápad týkající se činnosti spolku, kontaktujte nás na e-mailu: spolekgzw@seznam.cz.