Geologický blok úspěšně za námi

24. 10. 2022 | Mgr. Julie Andrová

dasv7c753z_____MicrosoftTeams-image (1)

Studenti prvních ročníků a kvinty absolvovali během tří říjnových dnů tradiční geologický blok. Ve středu 5. října 2022 jsme se vydali do Koněpruských jeskyní, kde jsme absolvovali prohlídku s průvodcem a také procházku se zkušenými geology po přilehlém okolí. Studenti si odvezli domů zkameněliny, které si sami našli.

Ve středu 19. října 2022 nás čekaly dvě odborné přednášky. Nejprve k nám zavítala paní Mgr. Jana Bezáková, archeoložka z Muzea T. G. Masaryka v Lánech, která nám povídala o pokladu zlatých šperků nalezených v roce 2020 nedaleko Rakovníka. Následovala přednáška pana RNDr. Tomáše Vorla, geologa z České geologické služby, který nás seznámil s geologickým vývojem území České republiky. Celý blok jsme zakončili ve čtvrtek 20. října, kdy se jednotlivé třídy postupně vystřídaly v biologické laboratoři, kde je čekala 3 stanoviště: určování minerálů na základě zjištěných vlastností, výpočet hustoty předložených minerálů a pozorování krystalů soli kamenné a síry pod mikroskopem. V učebně biologie si studenti nejprve zopakovali znalosti z mineralogie a petrologie, následně je čekala stanoviště s různými úkoly. V počítačové učebně studenti zpracovávali prezentaci na vybrané téma z geologie. Fotodokumentaci přikládáme…

2022 - Koněpruské jeskyně

2022 - Geologický blok: přednášky a laborky