Dopisy z války

10. 11. 2022 | Mgr. Kateřina Čermáková

gqnse60909_____20221109_080324

9. listopadu se studentům třídy C3A naskytla možnost nahlédnout do soukromé korespondence jednoho z vojáků první světové války. Poznali tak osudy konkrétního člověka, který byl proti své vůli vtažen do válečné vřavy a bojoval ve jménu politických ideálů především o vlastní holý život. V roubence Lechnýřovna studentům úryvky z nejzajímavějších listů svého pradědečka předčítala jedna z pracovnic městské knihovny. Voják Oldřich Olič psal svým blízkým i přátelům, především ale manželce a dětem. Nechyběly ani dopisy od jeho rodiny, které mu ti nejbližší posílali na frontu. Polní pošta představovala pro obě strany velmi důležité spojení. Ovšem ne všechny listy byly naplněné nadějí a vzájemnou podporou, našly se tu i výčitky, pochybnosti, žárlivost, pomluvy...

Komentář k dopisům doplňovaly dobové rodinné fotografie i drobné předměty, které vojín vkládal do obálek spolu s psaními.

Vladěna Kumstátová na základě vzpomínek svého pradědečka vydala dokonce i stejnojmennou knihu – Dopisy z války. Seznámili jsme se tak i s tím, jak obtížné je takovou publikaci zkompletovat a připravit do tisku.

Děkujeme ze velmi zajímavou přednášku a těšíme se na další!