Přes bariéry s policií

7. 12. 2022 | Mgr. Ervín Dux

jy0ldjq5u5_____849979681-a20221110-134624_1170_700_SHRINK_ONLY__85_jpg_

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 měli studenti čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se sportovně charitativní akce PŘES BARIÉRY S POLICIÍ, kterou pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje společně s Nadací Charty 77 - Konto Bariéry, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a spolkem Bezpečná společnost z.s. Celá akce si klade za cíl motivovat mládež ke sportovním aktivitám a zároveň pomoci handicapovaným lidem.

Studenti si mohli pod vedením instruktorů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vyzkoušet testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Každý úspěšný student přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu konkrétní handicapované osoby z regionu Středočeského kraje, obdržel potvrzení o úspěšném absolvování fyzických testů a zároveň získal informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky. Z našich maturantů tuto výzvu absolvovali: Soukup M., Kraus O., Opelková K., Týčová S., Karhánková V., Bašová K., Kašpar J., Knor T., Jenšovský M., Mendel O., Fišer A., Ryjáček M., Pavlíček P., Jasanský P., Lochovský J., Kouba D. a Šrédl D. Poslední jmenovaný se umístil se 79 body na druhém místě ve Středočeském kraji a bude slavnostně oceněn hejtmankou v průběhu ledna.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme, že podpořili správnou věc!