Petr a Lucie v KC

16. 1. 2023 | Mgr. Alena Vaníková

g6q0o9o4jo_____Petr a Lucie

Divadlo Radka Brzobohatého v KC Rakovník
představení Petr a Lucie
20. 1. 2023 v 11:00
třídy C2A, C2B, O6, C3A, C3B, O7, C4A, C4B, O8 s třídními učiteli
vstupné 150,- Kč se platí podle skutečného počtu zúčastněných v KC

https://divadlorb.cz/repertoar/petr-a-lucie/