Dva postupy do krajského kola Zeměpisné olympiády

25. 2. 2023 | Mgr. Zuzana Skysláková

0vbxrm0wcj_____zo

Výsledky okresního kola Zeměpisné olympiády
ze dne 22. 2. 2023

A – 2. místo – Linda Iblová – postup do krajského kola 😊

B – 4. místo – Kristýna Veselá

C – 4. místo – Jan Vospálek

D – 1. místo - Jonáš Fischer – postup do krajského kola 😊

Bližší informace ohledně umístění a bodového hodnocení v kabinetě 01

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Postupující studenti se zúčastní krajského kola.
Krajské kolo proběhne 29. 3. 2023 v Praze.