Informace k přijímacímu řízení

8. 3. 2023 | PhDr. Zdeňka Voráčková

Přinášíme vám informace k přijímacímu řízení 2023/2024.

635yrx3qyn_____aIMG-20220920-WA0018

Obecné informace:

 • Každému zájemci o studium bylo přiděleno evidenční číslo, které najdete na pozvánce k přijímací zkoušce (je to trojciferné číslo – pro čtyřletý obor začíná vždy 4 a pro osmiletý obor 8).
 • Přijímací zkoušky se konají:

čtyřleté studium -1. řádný termín 13. dubna 2023 a 2. řádný termín 14. dubna 2023

osmileté studium – 1. řádný termín 17. dubna 2023 a 2. řádný termín 18. dubna 2023

 • Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na nástěnce školy a webových stránkách školy nejpozději 3. května 2023.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 se nezasílá.
 • Přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdá ve škole zápisový lístek, tj. do 17. května 2023, čímž závazně potvrdí zájem o studium na gymnáziu.
 • Zároveň vyplní a odevzdá volbu 2. cizího jazyka a volbu studia hudební či výtvarné výchovy (docx).

Nepřijatí uchazeči:

 • Nahlížet do spisu přijímacího řízení je možné od okamžiku zveřejnění výsledků příjímacího řízení, tj. cca 3. května 2023 od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 • Rozhodnutí o nepřijetí si zákonní zástupci vyzvednou v kanceláři školy od 4. května 2023 do 10. května 2023 v době od 8.00 – 14.00 hod.
 • Nepřijatí uchazeči mohou podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání, a to nejdéle do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.
 • Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny podmínky přijímacího řízení a nepřijetí z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
 • Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, odevzdá škole zápisový lístek a volbu studia druhého cizího jazyka, čímž potvrdí zájem o studium na gymnáziu.

 

V Rakovníku 1. března 2023                                                             

PhDr. Zdeňka Voráčková

                                                                                                                   ředitelka školy


Dokumenty ke stažení:
Dotazník k volbě druhého cizího jazyka a estetické výchovy (docx)
Informace k přijímacímu řízení (pdf)