Projekt trinacionálního setkání - mezinárodní spolupráce

21. 3. 2023 | Mgr. Olga Beulakkerová

Hoffnung auf ein friedliches Europa in Nordfrankreichs verbrannte Erde säen

Ve dnech 27. února až 4. března 2023 jsme uskutečnili výjezd 23 žáků Gymnázia Zikmunda Wintra na společné trinacionální setkání s žáky z partnerských škol Lycée Pierre de la Ramée, Saint Quentin a St. Franziskus Gymnasium und Realschule, Kaiserslautern. Společné setkání jsme realizovali v tomto školním roce v severní Francii, v regionu Hauts de France.

rap4aemtpz_____received_158370893685293

Skupinové foto všech účastníků setkání, Saint Valery sur Somme


Program setkání byl naplněn dle plánu a byl cíleně zaměřen na vzájemnou komunikaci žáků, rozvoj kompetencí v cizím jazyce, dále na historii, téma 1. a 2. světové války, evropské kulturní dědictví, stavební slohy v severní Francii, environment, udržitelný rozvoj. Nechyběly ani pohybové aktivity, zážitková pedagogika a společné dílny pro týmovou spolupráci.

Celý projekt je zdokumentován v Twinspace na platformě eTwinning, kam mají žáci, účastníci projektu, přístup pod svými přihlašovacími údaji a kde je možné dokumentaci projektu včetně evaluace zhlédnout. O našich aktivitách jsme průběžně informovali na facebookové stránce školy již během výjezdu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658652402928445&type=3


Francouzská strana požádala o dotaci na projekt u organizace OFAJ - mezinárodní organizace, která se zasazuje o francouzsko-německou spolupráci a tato dotace byla schválena i pro českou stranu, jakožto účastníka projektu. Celková výše dotace na projekt činí 6 029,16 EUR.

Chceme tímto vyjádřit vděk a poděkování mezinárodní organizaci OFAJ, která se zasazuje o rozvoj francouzsko-německé spolupráce, za subvenci poskytnutou také české straně.

Poděkování zvláště pak kolegům z Francie za administraci projektu, za vřelé přijetí na radnici v Saint Quentin a též v Lycée Pierre de la Ramée. Německé straně děkujeme za vřelé přijetí a milé pohoštění při příjezdu do gymnázia v Kaiserslauternu, všem pedagogům a žákům za báječnou atmosféru, kterou po celou dobu realizace projektu spoluvytvářeli.

Projekt trinacionálního setkání žáků ze tří partnerských škol byl realizován s laskavou finanční podporou mezinárodní organizace OFAJL’OFAJ est une organisation internationale qui s’engage en faveur de la coopération franco-allemande.

Das DFJW ist eine internationale Organisation, die sich für die deutsch-französische Zusammenarbeit einsetzt.