Listování v bílých rukavičkách

10. 4. 2023 | Mgr. Kateřina Čermáková

l31zweeu14_____gfgffgfgs

K dalším studentům našeho gymnázia, kteří měli možnost zalistovat si v bílých rukavičkách Hájkovou Kronikou českou, patřili i ti ze třídy C1B. Ovšem měli navíc to štěstí, že průvodcem velmi přínosné výstavy rakovnického muzea, jim byl samotný sběratel všech cenných knih, pan Petr Bílek. Jeho fascinující výklad poutavě doplnil školní osnovy o slavném Václavu Hájkovi z Libočan, který žil na přelomu 15. a 16. století.

Významný kronikář, jehož dílo bylo dlouho chápáno jako zdroj historiografických údajů o naší zemi, si totiž občas bílá místa našich dějin dle své fantazie doplňoval, a navíc se několikrát nechal zlákat touhou po rychlém nabytí zisku. Třeba když působil na Karlštejně a byl přistižen při krádeži zvonu, se ve snaze vyhnout se ostudě a trestu vykrucoval, že pouze vymetal pavučiny.

Slabší momenty by se našly v životopisech každého z nás, ovšem tomuto velikánovi mezi spisovateli nelze upřít, že psal poutavým slohem a že jeho dílo, jež tvořil několik let, sloužilo jako hlavní pramen a inspirační zdroj dalším kronikářům a dějepiscům. Děkujeme mnohokrát panu Bílkovi i muzeu za zprostředkování osudů Václava Hájka z Libočan i jeho tvorby.