Úspěchy z krajské přehlídky SOČ

26. 4. 2023 | Mgr. Hana Prošková

00fo3a9baq_____341315030_921002979134227_1727628263051125772_n

Dne 21. 4. 2023 se v prostorách Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskutečnila krajská přehlídka středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naše gymnázium reprezentovalo 12 studentů ze 3. ročníků (K. Nováková, M. Havránek, A. Kolář, V. Šváchová, D. Rezková, L. Starová, A. Nováková, B. Röderová, H. V. Jarošová, A. Drekslerová, A. Herinková a K Špičková), z nichž si polovina odvezla diplom za krásná 1. až 3. místa!

Nejúspěšnější byla Helena Veronika JAROŠOVÁ (C3A) se svojí prací Postavení francouzštiny v Evropě. Umístila se na 1. místě s postupem do celostátního kola v kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. V tomto oboru „zabodovala“ i Linda Starová (C3B) s prací Pohled na ženu v díle Karla Jaromíra Erbena (2. místo) a Alžběta Nováková (C3B), jež obsadila příčku třetí. Matěj Havránek (O7) zaujal obhajobou své práce Využití chmele otáčivého (Humulus lupulus L.) porotu oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a ta mu přiřkla pomyslnou stříbrnou medaili. Velmi pěkné 3. místo v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory pak získala Adéla Herinková (O7) s prací nazvanou Afghánistán a stejného ocenění docílila i Denisa Rezková (C3B) s prací Severské písemnictví v rámci oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy a vítězům gratulujeme!