Projektový den „Cesta za poznáním“

4. 5. 2023 | Mgr. Romana Parkmanová, Mgr. Martina Voříšková

wd8jhzur5g_____487545vbvb215548

22. duben je pro celý svět největším ekologickým svátkem, neboť na tento den v kalendáři připadá „Den Země“. Naše gymnázium se rozhodlo na oslavu tohoto svátku připravit pro studenty v pátek 21. dubna projektový den na téma „Cesta za poznáním“. A jak už samotný název napovídá, probíhala tentokrát výuka spíše mimo školu než ve školních lavicích.

Ti nejmladší se seznámili se základy ekologie a pomocí her si připomněli důležitost správného chování k naší planetě. Dokonce vytvořili únikovou hru, kterou si můžete zkusit zahrát. Mladší ročníky se zapojily do úklidu města, kde měly příležitost si ověřit, jak snadné je kolem sebe dělat nepořádek a jak těžké je vše uklidit.

Starší ročníky se vypravily například zjistit, jakým způsobem probíhá v našem městě čištění odpadní vody a úprava pitné vody nebo mohly nahlédnout do provozu firmy Valeo.

Některé třídy se rozhodly podniknout výpravu za poznáním trochu dál, až za hranice našeho okresu. Cíle byly opravdu různorodé. Studenti tercie navštívili Důl Mayrau v Kladně, aby zjistili, jak probíhala těžba černého uhlí. Prváci si vyzkoušeli návštěvou Neviditelné výstavy, jak těžký je život s handicapem a septima spolu se studenty druhého ročníku navštívila Botanickou zahradu v Troji s cílem zjistit hlavní funkci botanických a zoologických zahrad.

Jak si tento den jednotlivé třídy užívaly se nyní můžete podívat i vy 😊

Projektový den: Cesta za poznáním

Třída O1

Rakovník

Třída O2

Rakovník

Třída O3

Kladno

Třída O4

Rakovník - Jamka

Třída O5

Ukliďme Česko

Rakovník - Dřevospektrum

Třída C1A

Praha

Třída C1B

Rakovník - Huřviny

Třída O6

ČOV, Úpravna vody Rakovník

Třída C2A

Botanická zahrada Praha

Třída C2B

MěÚ Rakovník

Třída O7

Botanická zahrada Praha

Třída C3A

Rakovník

Třída C3B

Rakovník