Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z6, Z7 a Z8

13. 5. 2023 | Mgr. Táňa Holubová

2zoreiggs3_____mol

A máme tady očekávané výsledky z okresního kola MO v kategorii Z6, Z7 a Z8, které se konalo 12. dubna 2023 na naší škole. Sešli se zde žáci šestého, sedmého a osmého ročníku základních škol a žáci z odpovídajících ročníků našeho gymnázia.

V kategorii Z6 soutěžilo celkem 31 žáků, z toho naši školu reprezentovali čtyři soutěžící ze třídy O1 – Linda Iblová, Karolína Krabcová, Tadeáš Němec a Anna Stieberová. Linda Iblová získala krásné 3. – 4. místo, Karolína Krabcová obsadila 5. – 7. místo a Tadeáš Němec s Annou Stieberovou vybojovali 8. – 9. místo.

V kategorii Z7 si přišlo porovnat své matematické dovednosti celkem 18 řešitelů. Naši školu reprezentoval v této kategorii Jakub Fischer z O2, kterému se podařilo získat 5. místo.

V kategorii Z8 byla zaznamenána též velká účast. Z celkového počtu 14 soutěžících byli 2 řešitelé z naší školy – Václav Hadrbolec a Hoaic Duc To. V této kategorii se podařilo vybojovat vynikající 1. – 2. místo Václavu Hadrbolcovi a 7. – 9. místo Hoai Duc To. Oba jmenovaní jsou ze třídy O3.

Musíme zdůraznit, že všichni naši soutěžící získali dostatečný počet bodů, aby se stali úspěšnými řešiteli okresního kola.

Všem soutěžícím blahopřejeme k jejich úspěchům a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.