Pro nové studenty: Školní průkaz ISIC

19. 5. 2024 | Bc. Dagmar Siváková

yupgwlj7zy_____isic - gzwr

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. 

 • Vstup do školy je řešen ISIC kartou. Jedná se o průkaz studenta, který umožňuje vstup do školy, vyzvednutí obědů ve školní jídelně apod., dále pak poskytuje čerpání studentských výhod – vstupy do zámků, nákupy knih, nákup oblečení, slevy na dopravu atd. viz www.isic.cz/slevy.
 • Každému žákovi bude vystavena ISIC karta za poplatek 350,- Kč. Platnost této karty bude od září 2024 do 31. prosince 2025.
 • Každý další rok je nutné pro čerpání studentských výhod zakoupit validační známku za 250,- Kč.
 • Pro vstup do školy a jídelny není zakoupení známky povinné.
 • Stažením aplikace ALIVE APP získáte digitální verzi průkazu a všechny výhody ISIC mít stále po ruce. U obchodníků se již začíná zavádět digitální ověření průkazu pomocí skenování QR kódu zobrazeného v mobilním telefonu.

Jak si ISIC objednat?

 • Agendu ISIC v případě jakýchkoliv dotazů vyřídíte telefonicky na 313 251 311 nebo mailem na info@gzw.cz.
 • Vyplňte a vlastnoručně podepište Žádost o vystavení průkazu ISIC.
 • K žádosti přiložte průkazkovou fotografii, na kterou z druhé strany čitelně napište jméno a příjmení žákyně/žáka. Pouze ji k žádosti přiložte. NELEPTE!!!!
 • Žádost a fotografii vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nejpozději 4. července 2024.
 • Do 4. července 2024 uhraďte, prosím, poplatek 350 Kč na účet školy 540286329/0800 s variabilním symbolem registračního čísla uchazeče, pod kterým byl veden v přijímacím řízení v systému DiPSy. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně/žáka.
 • Plastový průkaz bude studentům vydáván v termínu (konec srpna 2024), který bude uveřejněn na stránkách školy. 

Informace ISIC
Žádost o vystavení průkazu ISIC