Školní průkaz ISIC

23. 5. 2023 | Bc. Dagmar Siváková

yupgwlj7zy_____isic - gzwr

Vážení rodiče a žáci,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. ISIC karta také funguje jako čipová karta do školní jídelny a ke vstupu do školy.

Jak si ISIC objednat?

Agendu ISIC v případě jakýchkoliv dotazů vyřídíte telefonicky na 313 251 311 nebo mailem na info@gzw.cz.

Vyplňte a vlastnoručně podepište Žádost o vystavení průkazu ISIC. K žádosti přiložte průkazkovou fotografii, na kterou z druhé strany čitelně napište jméno a příjmení žákyně/žáka. Pouze ji k žádosti přiložte. NELEPTE!!!!!

Žádost a fotografii vložte do obálky a vhoďte do schránky ve dveřích Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník nejpozději do 10. července 2023.

Do 10. července 2023 uhraďte, prosím, poplatek 350 Kč na účet školy 540286329/0800 s variabilním symbolem evidenčního čísla uchazeče, pod kterým byl veden v přijímacím řízení. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně/žáka.

Hotový průkaz bude studentům vydáván v termínu (konec srpna 2023), který bude uveřejněn na stránkách školy.


Informace ISIC
Žádost o vystavení průkazu ISIC