Environmentální kurz v Sedmihorkách den po dni

8. 6. 2023 | Mgr. Romana Parkmanová

857i049qag_____MicrosoftTeams-image (88)

Pozdrav ze Sedmihorek den první a druhý

(Informuje kolektiv chatky č. 15)

Do kempu Sedmihorky jsme dorazili něco málo po druhé hodině. I přes důkladnou prohlídku každého z nás nebylo u nikoho naštěstí nalezeno nic, co by naším učitelům vadilo, a tak mohla zábava začít. Vybalili jsme si, prošli kemp, seznámili se s jeho pravidly a sestavili tzv. Ekokodex. Po těchto několika úkolech jsme vyrazili na menší procházku po okolí. Dostali jsme se tak na místa, která svou krásou člověka naprosto unášela, jako například Hrubá skála. Bylo vidět, že se většina má opravdu hodně energie, kterou je potřeba vyčerpat.

Druhý den byl už o poznání náročnější. Ihned od samého rána jsme byli na nohou. Celý den začal výletem do Arboreta Bukovina doprovázený přednáškou stromy a my. V tomto arboretu je vysázeno mnoho zajímavých cizokrajných dřevin, o kterých jsme se toho moc dozvěděli. Celý tento výlet byl doprovázen spoustou her a úkolů. Poté co jsme se v táboře naobědvali, jsme vyrazili na výlet po NS Hruboskalsko. Během tohoto ne moc krátkého výletu se celá naše třída mohla kochat nádhernými výhledy na celé CHKO, Turnov a jeho okolí. I přes menší problémy jsme stihli zaslouženou večeři a mohli jsme se vrhnout na večerní program. Ten byl více než zajímavý, slova Dum teke teke my budou hrát v hlavě ještě několik dní.

Den třetí - Trosky

(Informuje Laura Sorrosa)

Přišla středa a s ní i nové cesty, tentokrát drastičtější než kdy dřív. Vlakem jsme se všichni přiblížili k hradu Trosky (nedělejte si iluze, že zastávka vlaku byla hned pod hradem). Vlak jsme málem nestihli, ale díky naší síle a hbitosti jsme nakonec nemuseli jít pěšky ze Sedmihorek, jak nám bylo vyhrožováno. Přes lesy, hory a doly jsme se nakonec dostali k vytouženému cíli. Prohlédli jsme si hrad, věže Babu a Pannu a trochu jsme si odpočinuli. Ale víte, co se říká o klidu před bouřkou…

Čekala nás více než 11 km dlouhá trasa po Zlaté stezce Českým rájem na zámek Hrubá skála. Cesta byla lemována nádherným lesem jako z nějakého filmu, a tak i přes bolavé nohy jsme si mohli užít svět kolem nás. Na zámku Hrubá skála jsme si vyšlápli na věž s krásným výhledem a prozkoumali zámecké salónky. Pak jsme přes skalní město došli do kempu, kde jsme chvíli odpočívali.