Venkovní geometrie

19. 6. 2023 | Mgr. Jitka Matyášová

00m383tvo9_____matika

O tom, že geometrie má praktické využití, se studenti tercie měli možnost přesvědčit na vlastní kůži. Starověcí matematici rýsovali kružnice do písku, studenti na hliněnou cestu v parku a na chodník.

Pouze za pomoci provazu, kolíků a křídy narýsovali kružnici a zjistili, jaký útvar vypase koza přivázaná ke dvěma kolíkům najednou. Jako zedničtí mistři vytýčili pravý úhel pomocí provazu s uzlíky vyznačujícími díly v poměru 3:4:5 a další pomocí Thaletovy kružnice.

Terciáni zjistili, že ke konstrukci kružnice si pomůžeme i bez kružítka a pravý úhel získáme i bez trojúhelníku s ryskou a také, že ve skupině je někdy těžké se domluvit, když je potřeba spolupráce všech. Třeba se jim získané dovednosti jednou hodí při zakládání záhonku tvaru elipsy nebo stavbě garáže.