V gotice a renesanci na vlastní kůži

28. 6. 2023 | Mgr. Hana Prošková

hpbldtez5m_____hudba

Studenti kvinty a prvních ročníků měli možnost prostřednictvím exkurze do pražského Muzea hudby podniknout výlet v čase do významných epoch evropské kulturní historie. Nejprve – v prosinci roku 2022 – se kvintáni mohli seznámit s duchem, uměním a životním stylem gotiky, o více než půl roku později, v pondělí 26. 6. 2023, se „céčka“ vydala do radostné a k člověku v mnohém vstřícnější renesance.

Po krátkém výkladu s ukázkami mistrovských děl výtvarného i hudebního umění se studenti na chvilku proměnili v řemeslníky a navrhli vlastní gotickou iniciálu nebo vzor renesančního sgrafita. Další proměna byla akčnější, neboť souvisela s dobovými tanci (a mnohdy groteskními figurami), a pomineme-li některé další zážitkové prvky (jako např. procházení pomyslnou slavobránou v roli božského stvoření či naopak člověka zranitelného na své „Achillově patě“) nemohly být veškeré aktivity završeny jinak než stvořením společného opusu z říše tónů a zvuků - společným zpíváním a hraním na rozmanité hudební nástroje.

V podobném duchu – zapojením nejlépe všech smyslů – proběhla i prohlídka výstavy Hudební zvěřinec a stálé expozice Muzea hudby (které je samo o sobě architektonickým i akustickým skvostem). Bylo zde možné nejen rozezvučet instalované hudební nástroje nebo si poslechnout nepřeberné množství inspirativních zvukových motivů, ale třeba si i zatančit jako labuť ve slavném baletu od P. I. Čajkovského.