A pak hurá na prázdniny objevovat svět...

27. 7. 2023 | Mgr. Zuzana Skysláková

Dne 28. 6. 2023 se naše škola vydala na cestu kolem světa...

efpu3v12eg_____cesta1

Cesta začala již ráno, a to projekcí cestovatele Lukáše Sochy, spoluautora projektu Zikmund 100. Projekt vznikl k příležitosti stých narozenin slavného cestovatele Miroslava Zikmunda.

Dva mladí cestovatelé T. Vaňourek a L. Socha se vydali po stopách asijské cesty Zikmunda a Hanzelky. Dnešníma očima hleděli na stejná místa, jako kdysi před šedesáti lety jejich slavní předchůdci. Fotili, natáčeli, bavili se s lidmi a zjišťovali, jak moc se svět změnil. O tom všem vznikl dokumentární film s retrospektivními prvky a naše škola se stala součástí tohoto velkého zajímavého projektu, kde měli studenti velkou možnost poznání a srovnání.

Na závěr projekce se rozpoutala zajímavá debata, kde měli studenti možnost zeptat se na cokoliv… možnost využili opravdu naplno😊

Ve škole pak naše cesta kolem světa pokračovala…

Třídy se pospojovaly do cestovatelských skupin. Dali jsme dohromady zkušenosti a vědomosti starších ročníků s nadšením a zvídavostí ročníků mladších.

O1 + O7 – Austrálie
O2 + C3B – Afrika
O3 + C3A – Evropa
O4 – Mapa světa bez kontinentů
O5 + O6 – Asie
C2A + C1A – Jižní Amerika
C2B + C1A – Severní Amerika

Každá cestovatelská skupina postupně objevovala přidělený kontinent poskládáním skládačky. Po objevení kontentu následovalo postupné získávání symbolů ke svým kontinentům pomocí průzkumných výprav v podobě vysílání vytvořených dvojic do určené třídy, kde se veškeré symboly světa nacházely. Ti, kteří dali přednost bezpečí třídy před výzkumnými výpravami do rozbouřených moří a oceánů, se podíleli na tvorbě příběhu svého kontinentu. Příběh studenti tvořili na základě získaných symbolů a přidělených indicií.

Speciální úkol čekal pro naše kvartány. Jejich úkolem bylo sestavit skládačku mapy světa bez kontinentů, což bylo bez pochyby hodně náročné, ale kvarta to zvládla bez jakéhokoliv zaváhání. Dalším úkolem bylo chybějící kontinenty dokreslit a doplnit o nejznámější a nejvýznamnější ikony jednotlivých kontinentů, a to vše spojit do poutavého příběhu jejich cesty kolem světa.

Na úplný závěr naší cesty kolem světa se celá škola shromáždila v tělocvičně, kde každá skupina připevnila svou mapu kontinentu plnou symbolů na zeď a společně jsme tak vytvořili mapu světa. Na opačné straně třída kvarta připevnila svou mapu světa bez kontinentů doplněnou o kontinenty a symboly. Postupně pak proběhly přednesy příběhů jednotlivých kontinentů.

A pak hurá na prázdniny objevovat svět...