Informace ze školní jídelny

1. 9. 2023 | Mgr. Martina Voříšková

7n14revn6a_____food

Dne 4. 9. 2023 bude školní jídelna otevřena pro školní stravování od 8:45 - 13:00 hod.

Žáci ZŠ 7 – 10 let

33,00 Kč

Žáci ZŠ 11 – 14 let

36,00 Kč

Žáci ZŠ 15 a více let

41,00 Kč

Žáci a studenti gymnázia 11 – 14 let

36,00 Kč

Žáci a studenti gymnázia 15 a více let

41,00 Kč

Cena oběda je platná od 1. 9. 2023

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. je úhrada za stravování přímo závislá na věku strávníka. Dítě, které dovrší v tom daném školním roce 11 let nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné dle jednotlivých věkových skupin.

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. V ostatních případech je oběd účtován plnou cenou.

Cena stravovacího čipu je 105 Kč. Cena za čip je nevratná a čip slouží strávníkovi po celou dobu školní docházky. Pokud žák přestoupí ze základní školy na GZW, musí změnu nahlásit v kanceláři školní jídelny.

Přihláška do školní jídelny pro nové strávníky: ZDE
Jídelníček a objednávky obědů: ZDE