Studenti 13+, přihlaste se do KMD Junior!

12. 9. 2023 | Mgr. Hana Prošková

hjj6ldzof5_____smiling-female-mime-artist-looking-male-mime-artist-peeking-from-curtain

KMD Junior je určen pro studenty nižšího gymnázia ve věku 13 – 16 let. Nabízí 4 divadelní představení v pražských divadlech během celého školního roku.

Členský příspěvek činí 500 Kč (cena za vstupenky na 4 pražská divadelní představení).
Záloha na dopravu: 1000 Kč (4x Rakovník – Praha a zpět).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku přineste spolu s finančním obnosem 1500 Kč Mgr. Haně Proškové do kabinetu č. 101. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout na skříňce u kabinetu č. 101, případně stáhnout z webových stránek https://www.klubmladychdivaku.cz/files/prihlaska-a-pro-jednotlive-zaky.pdf.

Děkujeme SRPDŠ při GZWR za finanční podporu KMD v uplynulém školním roce ve výši 300 Kč na každého člena.


Image by Freepik