Ekologická olympiáda Vlašim

30. 9. 2023 | Mgr. Jitka Matyášová

z2oepbc1pg_____vlašim

Ve dnech 22. – 23. 9. 2023 se ve Vlašimi konalo středočeské krajské kolo Ekologické olympiády pořádané Českým svazem ochránců přírody. Letošním tématem bylo Zemědělství, potraviny a změna klimatu. Po třech letech se opět zúčastnila i naše škola. Reprezentoval nás tříčlenný tým ve složení Aneta Matoušková z O6, Johana Gellrichová z C2A a Barbora Kubíková z C1A. Ačkoli byly naše studentky na soutěži poprvé a patřily věkem k mladším účastníkům, vzorně reprezentovaly naši školu, neztratily se mezi zkušenými týmy a umístily se na 9. místě z 15 týmů. Zároveň splnily kritérium „Úspěšný řešitel Ekologické olympiády“, protože překročily bodovou hranici 60 %.

Soutěž je náročná a to i fyzicky. Kromě tradiční poznávačky a teoretického testu tříčlenné týmy středoškoláků řeší dvě praktické úlohy. První z nich je tvorba a obhajoba prezentace na zadané téma, druhá je již čistě fyzická a to údržba chráněného území.

V první praktické úloze studenti tentokrát řešili změnu využití orné půdy na okraji obce. Záměr obce museli vyčíst z územního plánu. Měli vytypovat tři odlišné biotopy a porovnat jejich vývoj v 20. století podle přiložených map a historických leteckých snímků a na základě vlastního průzkumu. Poté měli zhodnotit vliv nového záměru obce (je jím plánovaný obchvat) na dané lokality a navrhnout řešení zlepšující negativní dopady těchto změn na přírodu a obyvatelstvo. Vše poté zpracovali v prezentaci a obhajovali před komisí. V druhé praktické úloze každý tým dostal přidělenou část posekané mokřadní louky u potoka Brodec pod bájným Blaníkem a jejich úkolem bylo posekanou vegetaci shrabat a v žocích odnosit na hromadu k odvozu.

V pátek večer byl pro účastníky připraven doprovodný program, kde si mohli vyrobit sýry, máslo, tvaroh a další produkty z mléka a ochutnat rozmanité netradiční výrobky z ovoce z rodinného statku.

Našim studentkám náleží velká pochvala za jejich zodpovědný přístup k soutěži, pečlivou domácí přípravu a úžasnou spolupráci v týmu. Šly do toho s chutí a naplno a kromě dárků od pořadatelů si odnášejí spoustu zkušeností a zážitků.

Poděkování patří také všem organizátorům soutěže z Podblanického ekocentra, kterým se opět podařilo vytvořit příjemnou přátelskou atmosféru.