Naše škola se otevřela široké veřejnosti

3. 10. 2023 | Mgr. Lenka Lásková, Mgr. Kateřina Čermáková

l0u239u1ug_____Oslavy

Gymnázium Zikmunda Wintra oslavilo na konci měsíce září 190 let od svého založení. Jak lépe si tuto významnou událost připomenou než otevřením školy široké veřejnosti!

V sobotu 23. září 2023 mohli zájemci nahlédnout na místa, která jim kdysi byla důvěrně známá, a posoudit mnohé změny a modernizace, kterých se budově dostalo. Někteří využili možnosti začíst se do záznamů historických kronik, prolistovat staré ročenky, fotografie, vyzkoušet moderní vyučovací techniky nebo jen tak zavzpomínat na dobu dospívání, bývalé učitele a spolužáky.

Oslavy školy proběhly tradičně v důstojném duchu, což svojí návštěvou potvrdili Mgr. Bc. Martina Běťáková, náměstkyně ministra školství a Mgr. Milan Vácha, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu.

Každé setkání bylo příjemné a dojemné zároveň, potkaly se tu všechny generace, různé profese i životní osudy, jejichž společným pojítkem bylo právě gymnázium.

Odměnou pro všechny zaměstnance školy byla veliká účast nejen z řad abiturientů. A tak nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci této mimořádně úspěšné akce.

Děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry!

Podívejte se na video a prohlédněte si bohatou fotogalerii, která vznikla u příležitosti této významné akce:

2023 - Oslavy 190. výročí založení školy

2023 - Slavnostní fotokoutek